Udvikling af kompetente og velfungerende teams

I kan med teamudvikling fra Mak&Par udvikle jeres ellers kompetente og velfungerende team. I vil kunne få et kursus i teamudvikling der vil gavne jer både før, under og efter kurset, så I vil få det helt ultimative hold.

Mak&Par.PNG

Fantastisk teamudvikling

Med fokus på jeres udviklingspotentialer, vil kurser om teamudvikling fra Mak&Par være ideelt for jer. Det vil være med en grundig foranalyse at programmet for kurset vil blive udarbejdet. Denne foranalyse vil med stærke læringsbilleder kunne grundfæste læring og teamudvikling.
Det er vigtigt at I som team, og som individuelle, er klar på at forandre jer, da man ikke vil kunne forandre sig hvis ingen er indstillet på forandring.
Med teamudvikling fra Mak&Par skal alle medlemmerne af holdet have fokus på gensidigt engagement, foruden udviklingen af teamet. I vil få mulighed for at finde jeres individuelle roller i teamet og finde jeres samlede styrker og udviklingssider.
I kan lære mere omkring teamudvikling på hjemmesiden www.makogpar.dk.

Forbedr dit teams sammenhold

Er I et team der vil maximere, udvikle og forbedre jeres sammenhold er teamudvikling fra www.makogpar.dk. Fra Mak&Par vil I få et kursus i teamudvikling med aktive øvelser og erfaringsbaseret læring. Kurset vil have en grundig foranalyse, der vil være baggrund for jeres kursus i teamudvikling, hvor I vil finde frem til potentialet i udviklingen af jeres team. Selve fundamentet for kurset i teamudvikling, vil være gennemprøvede teorier inden for team performance.
I High Performance kurset, vil der blive taget udgangspunkt i team performance og teorierne vil blive afprøvet i praksis med udvalgte øvelser og opgaver.
Uanset kurset i teamudvikling I tager på, er det vigtigt at alle medlemmer af teamet, er klar til at udvikle teamet, der det ikke kan lade sig gøre hvis ingen er klar til forandring.
I kan tage ind forbi www.makogpar.dk og finde frem til de typer teamudviklings kurser der passer til jer.